Het tekeningen- of modellenrecht beschermt het twee- of driedimensionaal uiterlijk van een 'voortbrengsel'.

De begrippen 'uiterlijk' en 'voortbrengsel' staan centraal.

deze pepermolen heeft het uiterlijk van het model 'provence' van het merk peugeot dat sinds 1874 geproduceerd wordt

deze pepermolen heeft het uiterlijk van het model 'provence' van het merk peugeot dat sinds 1874 geproduceerd wordt

De wet definieert een voortbrengsel algemeen als 'elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp'. Het begrip wordt echter ruim geïnterpreteerd. Zo beschouwt de wet ook de volgende zaken ook als 'voortbrengselen':

 • onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd;
 • verpakkingen;
 • uitvoering;
 • grafische symbolen; en
 • typografische lettertypen. 

Het uiterlijk van een voortbrengsel moet worden afgeleid uit de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen of de versiering ervan. Het is daarbij onbelangrijk of dit uiterlijk ook stijlvol, artistiek of aantrekkelijk is.

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet de tekening of het model in zekere zin 'revolutionair' of 'vernieuwend' zijn. Dit is logisch, omdat moet worden vermeden dat exclusieve rechten worden verleend op tekeningen of modellen die te sterk aanleunen bij reeds bestaande tekeningen of modellen.

De wet vereist daarom dat de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft.

Een tekening of model wordt geacht nieuw te zijn indien er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop de aanvraag tot registratie werd ingediend. Er zal sprake zijn van een identieke tekening of een identiek model, wanneer de kenmerken daarvan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Een tekening of model wordt geacht een eigen karakter te vertonen, indien de algemene indruk die deze tekening of dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door tekeningen of modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum waarop de aanvraag tot registratie werd ingediend. 

Een geldig tekeningen- of modellenrecht verschaft de houder het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin zijn tekening of het model is verwerkt, of waarop de tekening of het model is toegepast en dat:

het model van de mokka express werd ontworpen door alfonso bialetti. sinds de eerste productie in 1933 bleef het onveranderd.

het model van de mokka express werd ontworpen door alfonso bialetti. sinds de eerste productie in 1933 bleef het onveranderd.

 • hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model; of
 • bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van de tekening of het model. 

Het begrip 'gebruik' wordt eveneens zeer ruim geïnterpreteerd. Zo valt daaronder onder meer het:

 1. vervaardigen; 
 2. aanbieden; 
 3. in de handel brengen; 
 4. verkopen;
 5. leveren;
 6. verhuren; 
 7. invoeren; 
 8. uitvoeren; 
 9. tentoonstellen; 
 10. gebruiken; of
 11. in voorraad hebben voor een van deze doeleinden

Meer praktische info volgt. Aarzel niet om contact op te nemen indien u nood heeft aan concreet advies of juridische bijstand.