Wat is een octrooi

de "flying machine" van de gebroeders wright.


de "flying machine" van de gebroeders wright.

Een octrooi of patent is een titel die wordt verleend ter bescherming van een uitvinding. Wie een octrooi verkrijgt, heeft als enige het recht om de uitvinding te exploiteren.

De bescherming geldt voor een specifiek territorium en is steeds beperkt in tijd, tot maximaal 20 jaar

Een octrooi krijg je niet zomaar. Je moet aantonen dat jouw uitvinding "nieuw" is en getuigt van "uitvinderswerkzaamheid". De door jouw uitvinding geboden oplossing mag dus niet gekend zijn en het mag niet gaan om een banale of voor de hand liggende verbetering of aanpassing van een bestaand product of methode.

Om diezelfde reden kunnen 'eenvoudige' ontdekkingen geen voorwerp uitmaken van een octrooi. Wie iets ontdekt, vindt iets dat reeds in de natuur aanwezig was, waardoor er geen sprake is van uitvinderswerkzaamheid. 

Het voorwerp van het octrooi, de eigenlijke uitvinding, moet vatbaar zijn voor "industriële toepassing". Dit betekent dat de uitvinding moet kunnen vervaardigd of toegepast worden in de nijverheid (landbouw inbegrepen). Men zegt ook soms dat de uitvinding een technische oplossing moet bieden voor een technisch probleem.

De structuur van een octrooi is telkens gelijk en bestaat uit een omschrijving van:

Thomas A. Edison (1847-1931) in zijn laboratorium in West Orange, New Jersey, (ca. 1901).

  1. het probleem waarvoor de uitvinding een oplossing biedt;
  2. De bestaande oplossingen voor dit probleem (de "stand der techniek");
  3. De wijze waarop de uitvinding een (betere) oplossing kan bieden voor dit probleem;
  4. de conclusies waarin de onderdelen van de uitvinding worden beschreven. 


Aan een octrooi worden vaak ook tekeningen toegevoegd om de uitvinding of delen daarvan te verduidelijken. Nummers in de tekst van het octrooi verwijzen dan naar specifieke onderdelen van de uitvinding.

Een van de meest tot de verbeelding sprekende uitvindingen is ongetwijfeld het vliegtuig van de broers Wilbur en Orville Wright. Het was op 17 december 1903 dat Orville een geslaagde vlucht van amper 37 meter heeft uitgevoerd. Later die dag werd het eigen record echter verpulverd met een vlucht van 269 meter.
 

De eerste vlucht van de gebroeders Wright