Wat is een merk

Opvallen in de menigte, onderscheiden en herkend worden, daar gaat het om!

Dagelijks ziet u tientallen merken om u heen. Of u ze nu bewust of onbewust waarneemt, ze vertellen u telkens iets over het product waarop ze zijn afgebeeld of de dienst waarvoor ze staan en laten u toe om keuzes te maken.


Merken laten de consument toe om de producten van een onderneming te herkennen

Een merk wordt gedefinieerd als "elk voor een grafische voorstelling vatbaar teken dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden", kortweg een "onderscheidend teken".

Een geldig geregistreerd merk biedt de houder een exclusief recht op het gebruik van dit merk ter promotie en onderscheiding van zijn producten en diensten. De merkhouder kan anderen verhinderen dat zij een gelijk of overeenstemmend teken gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten en dit binnen het territorium waarvoor het merk is ingeschreven.

beeldt u even in dat de producten in de supermarkt geen merk dragen. U zou plots heel wat onzekerder worden over de herkomst en de kwaliteit ervan.


beeldt u even in dat de producten in de supermarkt geen merk dragen. U zou plots heel wat onzekerder worden over de herkomst en de kwaliteit ervan.

Hoe sterker of bekender een merk, hoe intenser de verbanden die bij de consument worden opgeroepen, in positieve of negatieve zin. Een sterk merk zal de consument toelaten om een product of dienst te identificeren en de economische oorsprong ervan te herkennen, maar het zal ook associaties oproepen omtrent de kwaliteit of het imago van het product.

Merken die bekendheid genieten en een bepaald imago uitstralen vormen ook een belangrijk onderdeel van het vermogen van de onderneming. Marketing speelt daarbij een cruciale rol.