Wettelijk kader

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste nationale en internationale regelgeving inzake het Kwekersrecht. U kan de integrale teksten raadplegen door op de link te klikken. Voor juridisch advies raden wij u aan om contact met ons op te nemen. Niet alleen de wetgeving, maar ook de heersende rechtspraak en rechtsleer zijn immers bepalend om uw vraag correct te beantwoorden of uw positie juist in te schatten.

Belgische Wetgeving

  1. Wetboek Economisch Recht, Boek XI, Titel 3
     
  2. Wet van 10 januari 2011 ter bescherming van kweekproducten
     
  3. Wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten

Europese Regelgeving

  1. Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen

Internationale Regelgeving