Een kwekersrecht wordt verleend ten aanzien van een ras dat onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is.

Een ras wordt als onderscheidbaar beschouwd indien het door de expressie van de eigenschappen die voortvloeien uit een bepaald genotype of combinatie van genotypen, duidelijk te onderscheiden is van elk ander ras waarvan het bestaan op de datum van indiening van de aanvraag algemeen bekend is.

Een ras wordt als homogeen beschouwd indien het voldoende homogeen is in de expressie van de eigenschappen die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de onderscheidbaarheid.

Een ras wordt als bestendig beschouwd indien de expressie van de eigenschappen die in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de onderscheidbaarheid onveranderd blijft na achtereenvolgende vermeerderingen of, in het geval van een bijzondere vermeerderingscyclus, aan het eind van elke cyclus.

Een ras wordt tenslotte als nieuw beschouwd als op de datum van indiening van de aanvraag tot een kwekersrecht geen rascomponenten of oogstmateriaal van het ras door of met toestemming van de kweker aan derden zijn verkocht of anderszins afgestaan, met het oog op exploitatie van het ras.

Meer informatie volgt. Aarzel niet om contact op te nemen indien u nood heeft aan concreet advies of juridische bijstand.