Wat is een handelsnaam/vennootschapsnaam?

De 'vennootschapsnaam' of 'maatschappelijke benaming' is de officiële juridische benaming waaronder een rechtspersoon (bvba, nv, cvba, ...) gekend is. De vennootschapsnaam wordt toegekend in de oprichtingsakte van de vennootschap en wordt gepubliceerd in de de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). De KBO is register waarin alle Belgische ondernemingen zijn ingeschreven en dat online kan worden geraadpleegd.
 

De 'handelsnaam' is de benaming waaronder een onderneming deelneemt aan het handelsverkeer en bekend staat. De 'onderneming' kan zowel een vennootschap als een natuurlijke persoon kan zijn.

Waar een merk tot doel heeft de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden, dient de handelsnaam om de onderneming te kunnen onderscheiden van andere ondernemingen. Dit betekent echter niet dat uw onderneming slechts één handelsnaam mag gebruiken. Het is immers perfect mogelijk om als onderneming twee of meerdere handelsnamen te voeren.

Naast deze onderscheidende functie heeft de handelsnaam vaak ook een publicitaire functie: vaak wordt gekozen voor een originele benaming die in het oog springt en zo een belangrijke herkenningsfunctie vervult. Net als bij een merk kan ook de handelsnaam in waarde toenemen naarmate de tijd verstrijkt en onder de benaming een zekere reputatie wordt opgebouwd. Zo kan de handelsnaam een belangrijk bestanddeel uitmaken van het vermogen van een onderneming.

De handelsnaam kan gelijk zijn aan de vennootschapsnaam of de maatschappelijke benaming van de onderneming, maar dit hoeft zeker niet. 

Het gebruik van een handelsnaam die niet gelijk is aan de vennootschapsnaam kan nuttig zijn om volgende redenen:

  1. de vennootschapsnaam is niet geschikt als commerciële benaming, bijvoorbeeld omdat hij te complex is of niet geschikt is om een publicitaire functie te vervullen;
     
  2. ondernemingen kunnen op naam worden opgezocht in de KBO. Via de KBO heeft men ook toegang tot de financiële gegevens van een onderneming. Door een handelsnaam te gebruiken die verschilt van de vennootschapsnaam, is de ondernemingen moeilijker traceerbaar in de KBO, hetgeen kan helpen om de financiële gegevens van de onderneming wat beter af te schermen.

Sommige (grotere) ondernemingen hebben als handelsnaam dezelfde benaming als één of meerdere van hun merken. Dit kan handig en consequent lijken, maar biedt niet altijd voordelen. De juridische bescherming van een handelsnaam verschilt immers aanzienlijk van een merkenrechtelijke bescherming. Door beide gescheiden te houden, kan er geen verwarring ontstaan over de wijze waarop een benaming in een concreet geval gebruikt wordt (als merk of als handelsnaam).