Hoe verkrijgt u een handels- of vennootschapsnaam?

Het gebruik van een vennootschapsnaam is een wettelijke verplichting. Bij oprichting van een vennootschap moet immers een naam worden gekozen waaronder de vennootschap zal worden gevoerd. Deze naam moet verschillen van die van een andere vennootschap.  

De Vennootschapswet voorziet in het recht voor iedere belanghebbende om een vennootschapsnaam te doen wijzigen of zelfs om een schadevergoeding te eisen, indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan.

Wie als eerste een vennootschapsnaam in gebruik neemt verkrijgt dus het exclusief recht om deze naam te gebruiken ter identificatie van de vennootschap ('first come, first served'). Een publiek gebruik is daartoe niet vereist. Een opname in de oprichting en publicatie in het Belgisch Staatsblad volstaat.

Voor de handelsnaam gelden min of meer gelijke beschermingsvoorwaarden. Om een exclusief recht op de handelsnaam te verkrijgen volstaat het de naam als eerste in gebruik te nemen ('first come, first served'). Het recht op een handelsnaam vereist dus geen voorafgaande registratie.

Een opname in de oprichtingsakte of publicatie in het Belgisch Staatsblad of de KBO is dus niet vereist. Let wel: het recht op de handelsnaam ontstaat maar van zodra de benaming publiek in gebruik wordt genomen. Dus de onderneming die als eerste en benaming publiek in gebruik neemt, geniet automatisch de rechten op de handelsnaam.