Gespecialiseerd

Na zijn rechtenstudie aan de UGent, volgde Reinhard een Master in het Europees Recht aan het "Institut d'Études Européennes (ULB)" te Brussel, waarna hij zijn advocatenstage aanvatte in het internationaal kantoor Bird & Bird LLP. Hij ontwikkelde er een passie voor het intellectueel recht. In 2010 verhuisde hij naar de Gentse balie waar hij zijn praktijk combineerde met een Master in de Intellectuele Rechten (KULeuven en HUB).

Vandaag kan Reinhard bogen op een nationale en internationale ervaring en een bijzondere expertise in het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht, internet & nieuwe media en de bescherming van handelsnamen. Tot zijn cliënteel behoren onder meer ontwerpers, fotografen, webdesigners en -ontwikkelaars, marketingbureau's, KMO's en Europese organisaties. 

Kwalitatief

Reinhard hecht belang aan een heldere en persoonlijke dienstverlening. Hij verstrekt advies, verzorgt de redactie en het nazicht van uw contracten & juridische documenten en verleent bijstand bij uw projecten en geschillen, in het Nederlands, Engels en Frans. De belangen van uw onderneming en project staan steeds centraal.   

Bij geschillenregeling wordt een minnelijke oplossing nagestreefd, indien dit uw belang dient. Blijkt dit niet mogelijk of niet de beste strategie, dan stelt Reinhard u graag zijn ruime rechtbankervaring ter beschikking, zowel in spoedeisende procedures, als in procedures ten gronde. 

Competitief

Transparantie inzake kosten en erelonen is een absolute must. Het uurtarief is zonder meer concurrerend en wordt vooraf besproken in functie van de aard en de complexiteit van uw dossier. Voor start-ups geldt een gereduceerd tarief.

Referenties

Kantoor
Sint-Pietersaalststraat 87
9000 Gent (BE)

Telefoon
+32(0)485/66.20.14

Fax
+32(0)9/335.88.56

E-mail
reinhard@intellectuelerechten.be

BTW
BE818.143.134


Reinhard Dhondt, Advocaat

Reinhard Dhondt, Advocaat