De kracht van een gemeenschapsmerk (Iron & Smith vs. Unilever)?

De kracht van een gemeenschapsmerk (Iron & Smith vs. Unilever)?

Wie beschikt over een "bekend" Gemeenschapsmerk kan zich verzetten tegen de (Europese) merkinschrijving van een overeenstemmend teken, zelfs indien de registratie wordt aangevraagd voor andere waren of diensten. Maar wanneer wordt een Gemeenschapsmerk als  "bekend" beschouwd en is deze bekendheid ook vereist in elke lidstaat van de EU?

Read More

De BMM behaalt belangrijke overwinning in strijd tegen facturatiefraude.

De BMM behaalt belangrijke overwinning in strijd tegen facturatiefraude.

In het kader van een strafonderzoek dat werd opgestart na een strafklacht van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), werden recent de banktegoeden van een vermeende fraudeur bevroren. Zo heeft deze verdachte voorlopig niet langer een reden tot verder zetting van haar frauduleuze praktijken, hetgeen (potentieel) gedupeerden ten goede komt.

Read More