De Commissie inspecteert uw "Cloud"

De Commissie inspecteert uw "Cloud"

ICT-ontwikkelingen leidden ertoe dat de Europese Commissie haar inspectiebevoegdheden met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht, gevoelig heeft uitgebreid. Zo acht de Commissie zich voortaan bevoegd om on site "Clouddata" te verzamelen en onderzoek te verrichten naar private "devices" en "media" die worden gebruikt voor professionele doeleinden.

Read More