Wanneer mag u de symbolen R, TM of SM gebruiken bij uw merk?

Veel logo's, slogans of andere onderscheidingstekens gaan gepaard met het R-, TM- of in sommige gevallen ook het SM-symbool. Maar wat betekenen ze? Mag u ze zomaar gebruiken? En hebben ze enige (juridische) waarde? 

Het R-symbool kent een juridisch belang in de Angelsaksische landen (UK, USA, e.a.). Daar is het gebruik ervan wettelijk geregeld en dient het ter aanduiding van effectief geregistreerde (en dus niet louter gedeponeerde) merken. In deze landen mag u het R-symbool dus niet gebruiken indien u geen merkenrechten geniet op het teken waarbij u het plaatst. Gebruikt u het R-symbool enkel in landen waar het geen wettelijke basis kent, dan houdt dit gebruik weinig risico's in en kan het zelfs zinvol zijn om anderen erop te wijzen dat uw teken merkenrechtelijke bescherming geniet. 

Het TM-symbool staat voor het gebruik van een teken als merk, ongeacht of dit teken ook daadwerkelijk als merk geregistreerd is. Anders dan in Angelsaksische landen, wordt een Benelux- of Uniemerk maar verkregen na registratie. Het gebruik van het TM-symbool doet bij ons dus geen merkenrechten ontstaan, maar geldt ook hier als een waarschuwing om anderen erop te wijzen dat een teken als merk wordt gebruikt.

Deze waarschuwingsfunctie is niet zonder belang, omdat het u mede toelaat te vermijden dat uw merk verwordt tot een generieke benaming voor het product of de dienst waarvoor u het als onderscheidingsteken gebruikt.  

Het SM-symbool kent een gelijkaardige functie als het TM-symbool, maar dient specifiek om te wijzen op het gebruik van een teken als dienstmerk.

Conclusie: U hoeft geen van deze symbolen te gebruiken, maar het gebruik ervan kan wel nuttig zijn als waarschuwing. Gebruikt u ze toch, wees dan vooral omzichtig in de Angelsaksische context.