Scouts & Gidsen verontrust om ongeoorloofd merkgebruik

De VZW Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft verschillende Benelux merkinschrijvingen. Hoewel zij als eigenaar van deze merken een exclusief recht geniet, stelt de vereniging vast dat haar merken herhaaldelijk en zonder haar toestemming gebruikt worden in zeer diverse media.

Het zou daarbij niet enkel gaan om een commercieel gebruik in radio- en televisiecampagnes. De merken duiken blijkbaar ook op in fictiereeksen en in gedrukte media.

De vereniging maakt zich terecht zorgen. Dit ongeoorloofd gebruik van haar merken is immers niet alleen potentieel schadelijk voor haar imago, als merkhouder heeft zij ook de juridische verantwoordelijkheid om de onderscheidende kracht van haar merken te bewaken.

Het gedogen van een frequent niet-toegestaan gebruik kan er immers toe leiden dat het merk aan imago en uiteindelijk aan onderscheidende kracht inboet. In een "worst case scenario" zou dit consequenties kunnen hebben voor de geldigheid van het merk. Een merk heeft tenslotte maar 'bestaansrecht' voor zover het in staat blijft om haar essentiële functie te vervullen: de goederen of diensten waarvoor het is ingeschreven onderscheiden in het economisch verkeer.

De Scouts en Gidsen stellen deze laakbare praktijken dan ook terecht aan de kaak!

Het persbericht van de Scouts en Gidsen Vlaanderen leest u hier.