Uitbreiding informatieplicht bij online verkoop of dienstverlening

Uw informatieplicht

U bent als ondernemer ongetwijfeld op de hoogte van uw wettelijke informatieplicht. Uw maatschappelijke zetel, uw ondernemingsnummer, uw rechtsvorm,... het zijn slechts enkele van de gegevens die u verplicht moet meedelen aan de afnemers van uw goederen of diensten.

Bent u online actief, dan dient u deze gegevens ook ter beschikking te stellen via uw website. Bijvoorbeeld via een link naar uw algemene voorwaarden of disclaimer. Let er wel op dat deze informatie toegankelijk moet zijn via elke hoofd- en subpagina van uw website. 

U heeft uw eigen webshop of bestelt wel eens iets online?

Maar het geleverd product is beschadigd of stemt niet overeen met wat u heeft besteld? Of uw klant weigert te betalen na levering? Weet dan dat de EU een online platform heeft opgericht voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit de internetverkoop.

Met dit 'Online Dispute Resolution (ODR)' platform wenst de EU zowel de consument als de verkoper tegemoet te komen door een 'goedkoper' en 'sneller' alternatief te bieden voor de gerechtelijke procedure. Klachten kunnen eenvoudigweg online worden ingediend via de ODR website.

Wie online verkoopt is voortaan verplicht op de website een link te plaatsen naar het ODR platform 

Wie online verkoopt is voortaan verplicht op de website een link te plaatsen naar het ODR platform 

De toegang tot dit platform blijft vrijwillig. U kan dus nog steeds kiezen voor de gerechtelijke weg. Dit geldt ook voor uw tegenpartij, die na ontvangst van uw klacht niet hoeft akkoord te gaan met een buitengerechtelijke regeling.

Wel heeft u als verkoper of dienstverlener de verplichting om op uw website een duidelijke link te plaatsen naar het ODR platform. Wie online onderneemt, heeft voortaan dus een nog uitgebreider informatieplicht.

Het ODR platform is operationeel vanaf 15 februari 2016 en kan hier geraadpleegd worden. 

Nog vragen?

U wenst advies over uw informatie- en transparantieplicht of heeft nood aan sluitende voorwaarden met betrekking tot uw (online) activiteiten? Neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

Wie meer wenst te weten kan hier de tekst raadplegen van de Verordening betreffende de online beslechting van consumentengeschillen (Vo EU 524/2013).