Let op voor misleidende facturen!

Alvorens uw merk wordt geregistreerd, wordt uw aanvraag tot registratie gepubliceerd in een officieel en openbaar merkenregister. Derden kunnen op die wijze nagaan of uw aanvraag niet conflicteert met een eigen ouder (merken)recht. Eens een bepaalde termijn is verstreken en er geen succesvolle oppositie is gevoerd tegen uw aanvraag, zal uw merk geregistreerd worden en verkrijgt u de daaraan verbonden rechten.

Het register vermeldt niet enkel het teken en de klassen waarvoor om een inschrijving wordt verzocht, ook de gegevens van de aanvrager worden gepubliceerd.

De openbaarheid van de verschillende merkenregisters heeft malafide individuen dan ook geïnspireerd tot een nieuwe vorm van oplichtingspraktijken: van zodra een aanvraag tot registratie wordt gepubliceerd, stellen zij een misleidende factuur op die wordt verzonden naar de aanvrager.

Men doet zich voor als een officiële organisatie die instaat voor de registratie en publicatie van het merk. In werkelijkheid is er eel geen enkele band met de officiële Bureau's als het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM). Vaak de oplichters ook naar een eigen website waarop een "register" kan worden geraadpleegd. Dergelijke registers  hebben echter geen enkele juridische waarde voor het welslagen van uw merkregistratie.

Het aantal frauduleuze organisaties is legio (het OHIM publiceerde een lijst met maar liefst 76 verschillende benamingen) en dus ook het aantal verschijningsvormen van misleidende facturen. Uit sommige facturen blijkt de fraude vrij duidelijk (al was het maar omdat de kleine letters effectief vermelden dat het geen officieel register betreft), maar bij sommige facturen is het veel moeilijker om de fraude vast te stellen (bijvoorbeeld omdat de benaming van de malafide organisatie quasi identiek is aan de benaming van de officiële instantie).

Ga dus niet zomaar over tot betaling en win advies in wanneer u twijfelt.

Hieronder vindt u twee voorbeelden van misleidende facturen. Uit de eerste blijkt vrij duidelijk dat ze niet afkomstig is van een officiële instantie. Bij de tweede ligt dit anders, omdat het hier al een stuk moeilijker wordt om vast te stellen dat deze niet afkomstig is van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt.

De aandachtige lezer merkt in de kleine letters op dat het hier inderdaad geen officiële instantie betreft.

 

Het logo en de benaming zijn zo gekozen dat deze quasi identiek zijn aan deze van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt. Deze factuur is ook complexer, waardoor ze nog officiëler lijkt.