Ook uw fiscus innoveert: hervorming van de belasting op octrooiinkomsten

Ook uw fiscus innoveert: hervorming van de belasting op octrooiinkomsten

Tot 1 juli 2016 kon het belastbaar inkomen verminderd worden met 80 % van de octrooi-inkomsten. De OESO heeft recent geoordeeld dat dit Belgisch stelsel evenwel niet voldoet aan de door de organisatie vooropgestelde voorwaarden. De Belgische wetgever ziet zich daarom genoodzaakt de nodige aanpassingen door te voeren. Tijd voor stand van zaken.

Read More

EU bereikt akkoord over 'Richtlijn Cybersecurity'

EU bereikt akkoord over 'Richtlijn Cybersecurity'

Op 7 februari 2013 diende de Commissie een voorstel in voor een nieuwe Richtlijn. De tekst bevat concrete maatregelen die een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging moeten waarborgen in de EU. Deze week is over de tekst een informeel politiek akkoord bereikt met het Europees Parlement. Het is aangewezen hierop te anticiperen in uw contracten en algemene voorwaarden. 

Read More

De Commissie inspecteert uw "Cloud"

De Commissie inspecteert uw "Cloud"

ICT-ontwikkelingen leidden ertoe dat de Europese Commissie haar inspectiebevoegdheden met betrekking tot inbreuken op het mededingingsrecht, gevoelig heeft uitgebreid. Zo acht de Commissie zich voortaan bevoegd om on site "Clouddata" te verzamelen en onderzoek te verrichten naar private "devices" en "media" die worden gebruikt voor professionele doeleinden.

Read More